Sederová večeře

I o těchto velikonocích budeme slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. číst dál »

Velikonoční sborový dopis 2013

V příloze naleznete Velikonoční sborový dopis s přehledem nejbližších bohoslužebných setkání. Přijměte srdečné pozvání. Kdykoli, ale zvláště na sváteční bohoslužby, nabízíme dovoz na bohoslužby a odvoz domů všem, kteří se nemohou dopravit sami. Víte-li o někom, neváhejte nás kontaktovat.

Přikládáme také Zprávu o životě sboru za minulý rok.

Pýcha předchází pád

Pýcha bude tématem setkání třicátníků v pátek 1.března. Sejdeme se od 8 hodin večer ve sborovém domě ve Svitavách (Poličská 3).

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými. (Přísloví 16,18-19)

Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. (Dt 8,17n)

Pýcha, sebevědomí, cílevědomost, ctižádost - kde jsme a kde bychom chtěli být?

Vděk za věk

autor: Pavel Černý

Pane, dej ať přijímáme

svůj čas měřený věkem

s úctou, pokorou a vděkem. číst dál »

Ďábelské vánoce 2012

I letos jsme si vánoční zvěst přiblížili ve Svitavách i v Radiměři také dětským vánočním divadlem. Tentokrát mělo provokativní název: Ďábelské vánoce aneb O moci bezmoci.

Autorem hry je Zdeněk Šorm, záznam pořídili Fedrselovi.

(Pokud se video nezobrazuje správně, klikněte ZDE.)

Biblická hodina s hostem

Hostem na středečního setkání pro dospělé bude farář Alois Němec z Moravské Třebové. Biblická hodina se koná ve středu 30.ledna "v pět na půl šestou" ve sborovém domě. (V pět se nalévá čaj, je prostor k rozhovoru, v půl šesté začíná biblický program).

Z Žalmu třicátého sedmého

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům,
nezáviď těm, kdo jednají podle.

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.

Odlož hněv a zanech rozhořčení,
nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, 
neboť zlovolníci budou vymýceni,
ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. číst dál »

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

Přijměte pozvání k lednovému setkání "třicátníků". V úterý 22. ledna od 8 hodin večer ve sborovém domě (Poličská 3).

Tématem, nad kterým jsme zváni přemýšlet je hněv. K tomu několik podnětů: číst dál »

Ekumenické bohoslužby ve Svitavách

Křesťané ve Svitavách zvou na dvě ekumenické bohoslužby, které se konají v rámci celosvětového Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Letošní téma vychází z proroka Micheáše: "Co od nás Hospodin žádá?"

Ve Svitavách se budem zamýšlet nad dvěma oblastmi: 1) Kráčet jako děti země (vděčnost a odpovědnost za zemi, vše živé i neživé) 2) Kráčet v rozhovoru.

  číst dál »

Přehled nejbližších bohoslužeb a setkání

Přijměte pozvání na sváteční bohoslužby a setkání. Přijďte se zastavit, setkat se s druhými, setkat se tajemstvím vánočního poselství. Nechte vstoupit pravé světlo na Vaši cestu. Přehled setkání a bohoslužeb naleznete v článku. číst dál »

Syndikovat obsah