ze staršovstva

Kurátorkou sboru Věra Konečná

Začátkem roku rezignoval na členství ve staršovstvu dosavadní kurátor br. Petr Carda. Staršovstvo sboru jeho rezignaci s lítostí a s velikou vděčností za jeho službu přijalo. Těší se na setkávání s ním při jiných sborových setkáních a aktivitách.

Na jednání staršovstva 6. února byla kurátkorkou sboru zvolena s. Věra Konečná. Ostatní členové staršovstva přijali její zvolení s radostí a přislíbili jí podporu v její nové funkci. Vyprošujeme jí také Boží požehnání. 

Za členku staršovstva byla povolána dosavadní první náhradnice, s. Radka Renzová.

Výpis z jednání staršovstva ze září 2016

Výpis z červnového staršovstva

Výpis z jednání staršovstva v příloze.

Výpis z druhého květnového staršovstva

Výpis z jednání staršovstva ze 30. května v příloze.

Z květnového jednání staršovstva

Výpis z jednání staršovstva v příloze. K tomu také dopis o zvažovaných úpravách sborových prostor.

Z dubnového jednání staršovstva

Výpis z dubnového jednání staršovstva naleznete v příloze.

Z březnového jednání staršovstva

V příloze naleznete výpis z jednání březnového staršovstva.

Syndikovat obsah