Pohřeb

Mezi služby sboru patří také pohřební shromáždění. 

Pohřeb se může konat buď v modlitebně nebo ve hřbitovním kostele sv.Jiljí nebo v obřadní síni. Záleží na dohodě a přání zesnulé/ho a pozůstalých.

Můžete-li, domluvte termín nejprve s farářem. Rád vám také nabídne biblické texty na smuteční oznamení (parte). 

 

Může o pohřební pobožnost požádat i rodina, která se delší dobu neúčastní sborového života?

Ano, samozřejmě může. Požádat může každý, kdo stojí o vedení pohřebního rozloučení farářem.

Může o pohřební pobožnost požádat i nečlen církve? 

Ano, i nečlenové církve mohou požádat o vedení pohřebního rozloučení, pokud chtějí mít křesťanský pohřeb.