Vděk za věk

autor: Pavel Černý

Pane, dej ať přijímáme

svůj čas měřený věkem

s úctou, pokorou a vděkem.

Z Žalmu třicátého sedmého

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům,
nezáviď těm, kdo jednají podle.

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.

Odlož hněv a zanech rozhořčení,
nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, 
neboť zlovolníci budou vymýceni,
ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.