Věřejná sbírka na stavbu domova pro seniory

Číslo účtu: 2001724325 / 2010 (FIO banka)


V dubnu 2018 staršovstvo svitavského sboru jednomyslně přijalo výzvu napřít úsilí k založení střediska Diakonie ČCE při svitavském sboru, konkrétně nějakou podobu zařízení pro seniory. Od té doby proběhlo spoustu jednání, návštěv podobných zařízení u nás i v zahraničí, přemýšlení o možných formách služby, obcházení pozemků a objektů k případné přestavbě.