Nově zvolené staršovstvo i farář

V červnu proběhla v našem sboru dvě sborová volební shromáždění.

Při prvním sborovém shromáždění byl na další období (září 2021 - srpen 2024) byl znovu zvolen kazatelem farář Filip Keller.

Při druhém pak proběhla volba staršovstva na následujících šest let (2021-2027). Členy staršovstva jsou: Josef Bodeček, Jaroslav Coufal, Pavlína Hnátová, Věra Konečná, Zdeňka Marková, Radka Renzová, Hynek Stříteský, David Šmída. Za náhradníky byli zvoleni Bára Žilková a Petr Carda z Radiměře.

Při ustavující schůzi staršovstva byla kurátorkou zvolena Věra Konečná a její náměstkyní Pavlína Hnátová.

Křesťan a veřejný život

Křesťan a veřejný život je téma rozhovoru s Benjaminem Rollem v rámci tradičního Opékání s hostem. Scházíme se od 17 hodin, v 17:30 začne Benjamin Roll pobožností, následovat bude jeho povídání a rozhovor. To vše ve středu 17. června. 

 

Josef Valenta (1931-2020)

Třináctého března 2020 zemřel ve věku 89 let někdejší svitavský farář Josef Valenta. Působil v Ústí nad Labem - Trmicích, v Králíkách pod Sněžníkem, v Bučině a právě ve Sitavách, kde žil s rodinou od roku 1972. Jako farář zde působil do roku 1998, kdy odešel do důchodu. Poté ještě na částečný úvazek sloužil od září 2007 do srpna 2009. Ve Svitavách žil s manželkou Alenou, která odešla z této časnosti dva měsíce před manželem, až do své smrti.

Srdečně zveme na vzpomínkové bohoslužebné shromáždění, které se bude konat v sobotu 13. června od 14 hodin v modlitebně (Poličská 3).

(přesnos zvuku na http://meet.jit.si/ccesvitavy)

Záznam společných bohoslužeb se St.John's New Barnet

V neděli 26.dubna jsme původně měli být se skupinou asi 25 lidí z se svitavského sboru na bohoslužbách ve sboru St.John's New Barnet v rámci partnerské návštěvy. Doba koronavirová našemu setkání zabránila. Tedy ne docela. Společné bohoslužby jsme si díky technice nenechali ujít. Spojili jsme se virtuálně a bylo to výjimečný zážitek. Záznam společné bohoslužby je níže. Textové podklady jsou zde.

 

Sederová večeře 2020 - podklady pro domácí slavení

V přílohách níže najdete materiály připravované pro domácí slavení velikonoční večeře. Materiály vznikaly v situaci nouzového stavu, kdy jsme se nemohli sejít ke společnému slavení jako obvykle. 

Doporučujeme k tomuto účelu využít křesťanskou pesachovou slavnost připravenou pro letošní domácí účely. K doprovodu zpěvu jsou k disposici nahrávky uvedených písní.

Pro zájemce je též přiložen text, který jsme při společném slavení využívali v minulých letech.

Věnujte pozornost také souboru Příprava domácího slavení 

Omezení v shromažďování, nikoli v modlitbě

Také v našem sboru jsme vyslyšeli doporučení synodní rady upustit od konání společných nedělních bohoslužeb souvislosti s aktuální situací v zemi i ve světě.

Nemůžeme se ve větším počtu sejít. Přesto se můžeme modlit, zpívat, hledat inspiraci v biblickém svědectví. Naše předky ve víře v různých tísních často držely domácí rodinné pobožnosti. Duch Boží se neomezuje na prostor ani na počet, klepe na dveře našich srdcí a čeká, kde mu otevřou.