Noc kostelů

Také svitavské kostely, kaple, modlitebny se připojují k Noci otevřených kostelů, celonárodní akci. Prostor bude pro obyčejnou prohlídku i pro společný program pro děti, mládež i dospělé. Přijměte pozvání k seznámení se se životem ve farnostech různého vyznání, přijďte se zastavit, ztišit, zazpívat nebo shlédnout představení či film. číst dál »

Zakončení noci kostelů - zpěvy z Taizé

Závěrečným programem Noci kostelů v modlitebně evangelické církve bude ztišení se zpěvy z Taizé. Budeme zpívat tyto písně. Chcete-li, můžete se připravit. Kliknutím na níže uvedené odkazy se Vám zobrazí noty a je možné si poslechout jednotlivé hlasy nebo celou skladbu.  číst dál »

Na kole do Moravské Chrastové

8. května se chceme společně vypravit na tradiční jarní cyklovýlet. Tentokrát bude cílem evangelický kostel v Moravské Chrastové.

Více informací bude následovat.

...aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí..

Citát z Lukášova evangelia (21,34) ilustruje téma dubnového setkání třicátníků: Nestřídmost. Přijměte pozvání na svitavskou faru na středu 10.dubna od 8 hodin večer

Obžerství (jak se této neřesti, která je řazena mezi sedm smrtelných hříchů říká) bývá spojováno pochopitelně s jídlem. Nestřídmost a její opak - střídmost - nabízí širší chápání. Jinými slovy nehodlovat přehnaně jídlu ještě neznamený být střídmý. Co všechno nás může lákat tak, že se tím necháme uhranout k nadměrnému užívání? 

Sborový den na téma misie dnes

Missio Dei (Misie Boží) - základy a výzvy misie dnešní doby je téma sborového dne, na který zveme členy i přátele našeho sboru na neděli 7. dubna. 

Hostem, který poslouží kázáním Božího slova a přednáškou, bude Luděk Korpa, farář evangelického sboru v Kloboukách u Brna. číst dál »

Přehled velikonočních setkání

Přijměte pozvání na postní a velikonoční bohoslužby a setkání. Přijďte se zastavit, setkat se s druhými, setkat se velikonočním poselstvím. Přehled setkání a bohoslužeb naleznete v článku. číst dál »

Sederová večeře

I o těchto velikonocích budeme slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. číst dál »

Velikonoční sborový dopis 2013

V příloze naleznete Velikonoční sborový dopis s přehledem nejbližších bohoslužebných setkání. Přijměte srdečné pozvání. Kdykoli, ale zvláště na sváteční bohoslužby, nabízíme dovoz na bohoslužby a odvoz domů všem, kteří se nemohou dopravit sami. Víte-li o někom, neváhejte nás kontaktovat.

Přikládáme také Zprávu o životě sboru za minulý rok.

Pýcha předchází pád

Pýcha bude tématem setkání třicátníků v pátek 1.března. Sejdeme se od 8 hodin večer ve sborovém domě ve Svitavách (Poličská 3).

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými. (Přísloví 16,18-19)

Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. (Dt 8,17n)

Pýcha, sebevědomí, cílevědomost, ctižádost - kde jsme a kde bychom chtěli být?

Vděk za věk

autor: Pavel Černý

Pane, dej ať přijímáme

svůj čas měřený věkem

s úctou, pokorou a vděkem. číst dál »

Syndikovat obsah