Kavárnička - o Životě ve včelím úlu

Zveme na Kavárničku - setkání pro starší i střední generaci. Po úvodní pobožnosti uslyšíme vyprávění Reného Kulhana O životě ve včelím úlu

Úterý 17. března 2015 od 10 hodin ve sborovém domě, Poličská 3.

Vzpomínka na vánoční hru 2014

Sborový dopis se zprávou o životě sboru za rok 2014

V příloze naleznete únorový sborový dopis, jehož hlavním obsahem je zpráva o životě sboru za rok 2014, kterou předkládá staršovstvo sborovému shromáždění. Sborové shromáždění bude po bohoslužbách v neděli 8. března.

Postní setkání třicátníků

Únorové setkání třicátníků - čtvrtek 26. února od 20 hodin na faře - vychází do postního období. Půst bude také tématem rozhovoru. Co? K čemu? Proč? Jak?. Přijměte pozvání.

Kavárnička s Pavlem Černým

srdečně zveme na Kavárničku - setkání pro starší i střední generaci..

Po úvodní pobožnosti nás čeká vlastní poezie a myšlenky hosta Pavla Černého na téma Běh života. Úterý 17. února od 10 hodin ve sborovém domě ve Svitavách

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme na ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Jako na stovkách jiných míst se setkáme také ve Svitavách.

čtvrtek 15. ledna v 17:00 
v kapli v Domově na rozcestí, nám. T.G.M. 33

 

středa 21. ledna v 17:30 – modlitebna ČCE, Poličská 3
na tyto jsou zvány i rodiny s dětmi

  číst dál »

Večerní ztišení se zpěvy z Taizé

Prostor pro ticho, modlitbu, zpěv, zastavení se, zamyšlení se, ...

Nejbližží večer se koná ve čtvrtek 8. ledna od 19 hodin v kapli sv. Jiří 
Více o setkávání zde:

Vánoční dopis s rozpisem bohoslužeb

V příloze naleznete vánoční sborový dopis s rozpisem vánočních bohoslužeb. Samotný rozpis je také v tomto článku.

  číst dál »

Do Betléma a pak...

Srdečně zveme na veršované vánoční divadlo dětí podle Davida Balcara. Děti a mládež jím ve verších přiblíží vánoční příběh. Premiéra při bohoslužbách čtvrtou adventní neděli 21. od 9:30 a derninéra tentýž den od 17 hodin. Vždy v sále sborového domu ČCE na Poličské. Plakát v příloze.

Kavárnička - manželé Hurtovi

Srdečně zveme na Kavárničku - setkání pro starší i střední generaci, na úterý 15. prosince od 10 hodin v modlitebně ČCE. Po úvodní pobožnosti Václava Hurta, faráře z Litomyšle, budou manželé Ula a Václav Hurtovi mluvit o své zušenosti náhradních rodičů. Jsou zapojeni do pěstounské péče na přechodnou dobu. 

Syndikovat obsah