Na jedné cestě

31. října uplyne 500 let ode dne, kdy německý katolický kněz Martin Luther uveřejnil (podle legendy přibil na vrata kostela) ve Wittenberku svých 95 tezí. V nich vyjádřil kritiku praxe tehdejší církve zejména ve věci prodávání odpustků. Teze psal jako podklad k akademické diskusi. Došlo ovšem k velkému názorovému rozkolu, který vyústil v Lutherovu exkomunikaci. Ta následně dala vzniknout reformnímu hnutí, ze kterého vzešly evangelické církve. Dlouhá léta se tak církve a křesťané v nich sobě vzdalovali a často nenacházeli společnou řeč. Církevní příslušnost byla spojována s vládou a zastánci opačného náboženství byli proná- sledováni. Římskokatolická církev i církve evangelické prošly za celé půltisíciletí mnohými promě- nami. Dnes již proti sobě nestojí se zaťatými pěstmi, ale hledají společnou cestu vyznačenou Kristovou láskou, vírou a nadějí.

Svitavští křesťané různých vyznání zvou ke společné ekumenické bohoslužbě ve středu 18. října v 17:30 do kostela Navštívení Panny Marie na náměstí.