Sborový den na téma misie dnes

Missio Dei (Misie Boží) - základy a výzvy misie dnešní doby je téma sborového dne, na který zveme členy i přátele našeho sboru na neděli 7. dubna. 

Hostem, který poslouží kázáním Božího slova a přednáškou, bude Luděk Korpa, farář evangelického sboru v Kloboukách u Brna.

 

9:30

 

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

posezení při kávě a čaji

11:00

 

Missio Dei - základy a výzvy misie dnešní doby

přednáška a rozhovor

12:30 společný oběd

Luděk Korpa je také členem poradního odboru evangelizačního a misijního v brněnském seniorátu.