Sederová večeře 2019

I letos budeme na Zelený čtvrtek slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil i Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově "poslední večeři". Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Odtud pak vychází ustavovení svátosti večeře Páně.

Sederová slavnost, kterou budeme slavit, nabízí mimo jiné hlubší pochopení pozadí vzniku večeře Páně. Porozumění tomu, proč a jak se slavil hod beránka pomáhá porozumět do větší hloubky, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané vyznávají Ježíše Krista jako Beránka obětovaného za hříchy světa.

Budeme nejen mluvit o tom, jak a proč se slavila, ale skutečně slavit. Bude příležitost ochutnávat, co se jedno a pilo (třeba karpas nebo charostet nebo macesy - nekvašené chleby) Jíst budeme také velikonočního beránka. Při tom všem budeme poslouchat zvěst o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží záchraně, kterou přinesl Boží beránek Ježíš Kristus.

Slavnost připravujeme stejně jako v minulých letech společně se členy Církve bratrské, zvány jsou i děti, omezení účasti je toliko kapacitní.

Proto se prosíme přihlašujte co nejdříve buď na seznam ve sborovém domě, nebo vyplněním internetové přihlášky ZDE, nejpozději do 7. dubna. Příspěvek na pokrytí nákladů bude činit 100 Kč na dospělého, 50 kč na dítě. Vybírat budeme na místě.

Večeři budeme slavit na Zelený čtvrtek 18. dubna od 17:30 ve sborovém domě na Poličské 3. Přijďte dříve, abychom v 17:30 mohli se slavností začít.