Pozvánky

Závist bude tématem říjnových třicátníků

Přijměte pozvání k setkání "cátníků" - v pondělí 29.října od 8 hodin ve sborovém domě ve Svitavách

Na minulém setkání jsme zápasili s leností, tentorkát se utkáme se závistí. Pár podnětů k promýšlení níže.

Genesis 3, 4-6 (v překladu Efraima Sidona): číst dál »

Víkend s Diakonií pro Diakonii

Školka mládeže brněnského seniorátu

V termínu od 12. do 14. října 2012 proběhne ve Svitavách naučně-zážitkový víkend nejen pro evangelickou mládež. Tématem víkendu je činnost Diakonie ČCE a náplní bude například přednáška ředitele brněnské pobočky Diakonie ČCE Jana Soběslavského, biblická ztišení s tématem pomoci bližnímu, ale i výtvarné, sportovní či divadelní programy. číst dál »

Ohlédnutí za létem

Přijměte srdrečné pozvání na 9.září, kdy si chceme při a po bohoslužbách společně s dětmi s vděčností připomenout letní setkání, zvláště dětský tábor. Při něm jsme se nechali inspirovat příběhy izraelských králů Saula a Davida, naučili se písničku o Davidovi a Goliášovi, lovili a opékali kuře, číst dál »

Výběr z červnového programu

Z červnového programu vybíráme (kliknutím na vybrané položky se dozvíte více):

  • neděle 17. června v 9:30 - bohoslužby s VP ve Svitavách se slavností konfirmace
  • úterý 19. června - zakončení školního roku s dětmi - na farské zahradě. Organizovaný program od 16 do 17:30, zváni jsou i rodiče v průběhu i po organizovaném programu.
  • neděle 24. června - výlet do Pusté Rybné
  • středa 27. června - Opékání s hostem - Deborou Hurtovou - farská zahrada od 17:00

Výlet do Pusté Rybné

V neděli 24. června plánujeme vyrazit do Pusté Rybné. Akce vznikla jako tradiční "výjezdní zakončení" biblických hodin v Radiměři. Zváni jsou ovšem všichni zájemci. 

Nejeden člen našeho sboru se v Pusté Rybné narodil. Vazby jsou tedy silné. Společně s místními (snad i s místní ekumenou) budeme slavit bohoslužby s večeří Páně. Po bohoslužbách bude prostor pro setkání s místními a rozhovor.  Počítáme také s procházkou dle možností účastníků. číst dál »

Opékání s hostem - Deborou Hurtovou

Přijměte pozvání na tradiční zakončení biblických hodin ve Svitavách - Opékání s hostem. Letošním hostem bude Debora Hurtová, farářka ze sousední České Třebové. Tématem bude "Život a práce českotřebovského sboru ve druhém roce působení nové farářky". číst dál »

Ředitelka Svitavské Charity hostem u evangelíků

V neděli 28.května bezprostředně po bohoslužbách promluví ředitelka Charity ve Svitavách, Blanka Homolová o činnosti Charity, službách, které Charita na svitavsku nabízí, o tom co se daří a s čím Charita zápasí.

Přijměte pozvání na bohoslužby (od 9:30), přednášku i rozhovor při kávě, čaji i pochutinách k zakousnutí. Vše v modlitebně ve Sborovém domě Evangelické církve, Poličská 3.

Hod beránka

Stejně jako v minulém roce budeme také letos slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Odtud vychází ustavovení svátosti večeře Páně. číst dál »

Diakonie v Etiopiii

Diakonie v Etiopii je téma sborového dne, v neděli 25.března ve Svitavách. Hostem bude Jan Dus, ředitel střediska Diakonie ČCE - Humanitární a rozvojová pomoc. Povede dopolední bohoslužby, navazovat bude přednáška na uvedené téma, následovat společný oběd. číst dál »

Koncert skupiny KUDYKAM

Přijměte pozvání na koncert pěvecké a hudební skupiny KUDYKAM. Uslyšíte soudobé křesťanské písně v rozmanitých hudebních žánrech a vícehlasých úpravách. Misto: Svitavy, sborový dům ČCE, Poličská 3, datum a čas: neděle 18. března v 16 hodin číst dál »

Syndikovat obsah