Pozvánky

Výběr z červnového programu

Z červnového programu vybíráme (kliknutím na vybrané položky se dozvíte více):

  • neděle 17. června v 9:30 - bohoslužby s VP ve Svitavách se slavností konfirmace
  • úterý 19. června - zakončení školního roku s dětmi - na farské zahradě. Organizovaný program od 16 do 17:30, zváni jsou i rodiče v průběhu i po organizovaném programu.
  • neděle 24. června - výlet do Pusté Rybné
  • středa 27. června - Opékání s hostem - Deborou Hurtovou - farská zahrada od 17:00

Výlet do Pusté Rybné

V neděli 24. června plánujeme vyrazit do Pusté Rybné. Akce vznikla jako tradiční "výjezdní zakončení" biblických hodin v Radiměři. Zváni jsou ovšem všichni zájemci. 

Nejeden člen našeho sboru se v Pusté Rybné narodil. Vazby jsou tedy silné. Společně s místními (snad i s místní ekumenou) budeme slavit bohoslužby s večeří Páně. Po bohoslužbách bude prostor pro setkání s místními a rozhovor.  Počítáme také s procházkou dle možností účastníků. číst dál »

Opékání s hostem - Deborou Hurtovou

Přijměte pozvání na tradiční zakončení biblických hodin ve Svitavách - Opékání s hostem. Letošním hostem bude Debora Hurtová, farářka ze sousední České Třebové. Tématem bude "Život a práce českotřebovského sboru ve druhém roce působení nové farářky". číst dál »

Ředitelka Svitavské Charity hostem u evangelíků

V neděli 28.května bezprostředně po bohoslužbách promluví ředitelka Charity ve Svitavách, Blanka Homolová o činnosti Charity, službách, které Charita na svitavsku nabízí, o tom co se daří a s čím Charita zápasí.

Přijměte pozvání na bohoslužby (od 9:30), přednášku i rozhovor při kávě, čaji i pochutinách k zakousnutí. Vše v modlitebně ve Sborovém domě Evangelické církve, Poličská 3.

Hod beránka

Stejně jako v minulém roce budeme také letos slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Odtud vychází ustavovení svátosti večeře Páně. číst dál »

Diakonie v Etiopiii

Diakonie v Etiopii je téma sborového dne, v neděli 25.března ve Svitavách. Hostem bude Jan Dus, ředitel střediska Diakonie ČCE - Humanitární a rozvojová pomoc. Povede dopolední bohoslužby, navazovat bude přednáška na uvedené téma, následovat společný oběd. číst dál »

Koncert skupiny KUDYKAM

Přijměte pozvání na koncert pěvecké a hudební skupiny KUDYKAM. Uslyšíte soudobé křesťanské písně v rozmanitých hudebních žánrech a vícehlasých úpravách. Misto: Svitavy, sborový dům ČCE, Poličská 3, datum a čas: neděle 18. března v 16 hodin číst dál »

Karnevalové odpoledne v maskách

Dne 19.2.2012 od 15.00 hod. ve sborovém domě ČCE ve Svitavách se pořádá “hravé” odpoledne v maskách pro malé, menší i větší děti. Zvány jsou všechny pohádkové bytosti a zvířátka. Děti se budou moci zúčastnit rozmanitých her, společně si zatančit a zazpívat.

Prosíme rodiče, pokud je to možné, aby oznámili účast dítěte do 17.2.2012  a na akci se dostavili na 15.00hod. protože děti si budou hrát a “soutěžit” společně a ve skupinkách. Těm nejmenším či nesmělým mohou asistovat rodiče. Kontakt: N.Janáková tel.: 461 540 759, mjachka@centrum.cz

Jak se fotí svatost

Pravoslavná církevní obec ve Svitavách zve na přednášku

„Jak se fotí svatost“

fotografa Luboše Tomeška a diakona Josefa Brožka o jejich návštěvě jednoho z největších klášterních komplexů v Judské poušti monastýru „Mar Saba“ - svatého Sávy a dokumentaci jeho vzácných památek.

Čtvrtek 9. 2. 2012 18 hodin modlitebna ČCE Poličská ulice č. 3 Svitavy

Vstupné dobrovolné

 


  číst dál »

Děti, mládež a my

Na uvedené téma promluví v rámci sborového dne v neděli 6.listopadu Mgr.Martina Sklenářová z Brna, která pracuje s rodinami a s dětmi v pedagogickopsychologické poradně. Dále je lektorkou kursu efektivního rodičovství (pořádaného Centrem pro rodinu). číst dál »

Syndikovat obsah