Pozvánky

Noc kostelů

Také svitavské kostely, kaple, modlitebny se připojují k Noci otevřených kostelů, celonárodní akci. Prostor bude pro obyčejnou prohlídku i pro společný program pro děti, mládež i dospělé. Přijměte pozvání k seznámení se se životem ve farnostech různého vyznání, přijďte se zastavit, ztišit, zazpívat nebo shlédnout představení či film. číst dál »

Zakončení noci kostelů - zpěvy z Taizé

Závěrečným programem Noci kostelů v modlitebně evangelické církve bude ztišení se zpěvy z Taizé. Budeme zpívat tyto písně. Chcete-li, můžete se připravit. Kliknutím na níže uvedené odkazy se Vám zobrazí noty a je možné si poslechout jednotlivé hlasy nebo celou skladbu.  číst dál »

Na kole do Moravské Chrastové

8. května se chceme společně vypravit na tradiční jarní cyklovýlet. Tentokrát bude cílem evangelický kostel v Moravské Chrastové.

Více informací bude následovat.

...aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí..

Citát z Lukášova evangelia (21,34) ilustruje téma dubnového setkání třicátníků: Nestřídmost. Přijměte pozvání na svitavskou faru na středu 10.dubna od 8 hodin večer

Obžerství (jak se této neřesti, která je řazena mezi sedm smrtelných hříchů říká) bývá spojováno pochopitelně s jídlem. Nestřídmost a její opak - střídmost - nabízí širší chápání. Jinými slovy nehodlovat přehnaně jídlu ještě neznamený být střídmý. Co všechno nás může lákat tak, že se tím necháme uhranout k nadměrnému užívání? 

Sborový den na téma misie dnes

Missio Dei (Misie Boží) - základy a výzvy misie dnešní doby je téma sborového dne, na který zveme členy i přátele našeho sboru na neděli 7. dubna. 

Hostem, který poslouží kázáním Božího slova a přednáškou, bude Luděk Korpa, farář evangelického sboru v Kloboukách u Brna. číst dál »

Přehled velikonočních setkání

Přijměte pozvání na postní a velikonoční bohoslužby a setkání. Přijďte se zastavit, setkat se s druhými, setkat se velikonočním poselstvím. Přehled setkání a bohoslužeb naleznete v článku. číst dál »

Sederová večeře

I o těchto velikonocích budeme slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. číst dál »

Závist bude tématem říjnových třicátníků

Přijměte pozvání k setkání "cátníků" - v pondělí 29.října od 8 hodin ve sborovém domě ve Svitavách

Na minulém setkání jsme zápasili s leností, tentorkát se utkáme se závistí. Pár podnětů k promýšlení níže.

Genesis 3, 4-6 (v překladu Efraima Sidona): číst dál »

Víkend s Diakonií pro Diakonii

Školka mládeže brněnského seniorátu

V termínu od 12. do 14. října 2012 proběhne ve Svitavách naučně-zážitkový víkend nejen pro evangelickou mládež. Tématem víkendu je činnost Diakonie ČCE a náplní bude například přednáška ředitele brněnské pobočky Diakonie ČCE Jana Soběslavského, biblická ztišení s tématem pomoci bližnímu, ale i výtvarné, sportovní či divadelní programy. číst dál »

Ohlédnutí za létem

Přijměte srdrečné pozvání na 9.září, kdy si chceme při a po bohoslužbách společně s dětmi s vděčností připomenout letní setkání, zvláště dětský tábor. Při něm jsme se nechali inspirovat příběhy izraelských králů Saula a Davida, naučili se písničku o Davidovi a Goliášovi, lovili a opékali kuře, číst dál »

Syndikovat obsah