Pozvánky

...aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí..

Citát z Lukášova evangelia (21,34) ilustruje téma dubnového setkání třicátníků: Nestřídmost. Přijměte pozvání na svitavskou faru na středu 10.dubna od 8 hodin večer

Obžerství (jak se této neřesti, která je řazena mezi sedm smrtelných hříchů říká) bývá spojováno pochopitelně s jídlem. Nestřídmost a její opak - střídmost - nabízí širší chápání. Jinými slovy nehodlovat přehnaně jídlu ještě neznamený být střídmý. Co všechno nás může lákat tak, že se tím necháme uhranout k nadměrnému užívání? 

Sborový den na téma misie dnes

Missio Dei (Misie Boží) - základy a výzvy misie dnešní doby je téma sborového dne, na který zveme členy i přátele našeho sboru na neděli 7. dubna. 

Hostem, který poslouží kázáním Božího slova a přednáškou, bude Luděk Korpa, farář evangelického sboru v Kloboukách u Brna. číst dál »

Přehled velikonočních setkání

Přijměte pozvání na postní a velikonoční bohoslužby a setkání. Přijďte se zastavit, setkat se s druhými, setkat se velikonočním poselstvím. Přehled setkání a bohoslužeb naleznete v článku. číst dál »

Sederová večeře

I o těchto velikonocích budeme slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. číst dál »

Závist bude tématem říjnových třicátníků

Přijměte pozvání k setkání "cátníků" - v pondělí 29.října od 8 hodin ve sborovém domě ve Svitavách

Na minulém setkání jsme zápasili s leností, tentorkát se utkáme se závistí. Pár podnětů k promýšlení níže.

Genesis 3, 4-6 (v překladu Efraima Sidona): číst dál »

Víkend s Diakonií pro Diakonii

Školka mládeže brněnského seniorátu

V termínu od 12. do 14. října 2012 proběhne ve Svitavách naučně-zážitkový víkend nejen pro evangelickou mládež. Tématem víkendu je činnost Diakonie ČCE a náplní bude například přednáška ředitele brněnské pobočky Diakonie ČCE Jana Soběslavského, biblická ztišení s tématem pomoci bližnímu, ale i výtvarné, sportovní či divadelní programy. číst dál »

Ohlédnutí za létem

Přijměte srdrečné pozvání na 9.září, kdy si chceme při a po bohoslužbách společně s dětmi s vděčností připomenout letní setkání, zvláště dětský tábor. Při něm jsme se nechali inspirovat příběhy izraelských králů Saula a Davida, naučili se písničku o Davidovi a Goliášovi, lovili a opékali kuře, číst dál »

Výběr z červnového programu

Z červnového programu vybíráme (kliknutím na vybrané položky se dozvíte více):

  • neděle 17. června v 9:30 - bohoslužby s VP ve Svitavách se slavností konfirmace
  • úterý 19. června - zakončení školního roku s dětmi - na farské zahradě. Organizovaný program od 16 do 17:30, zváni jsou i rodiče v průběhu i po organizovaném programu.
  • neděle 24. června - výlet do Pusté Rybné
  • středa 27. června - Opékání s hostem - Deborou Hurtovou - farská zahrada od 17:00

Výlet do Pusté Rybné

V neděli 24. června plánujeme vyrazit do Pusté Rybné. Akce vznikla jako tradiční "výjezdní zakončení" biblických hodin v Radiměři. Zváni jsou ovšem všichni zájemci. 

Nejeden člen našeho sboru se v Pusté Rybné narodil. Vazby jsou tedy silné. Společně s místními (snad i s místní ekumenou) budeme slavit bohoslužby s večeří Páně. Po bohoslužbách bude prostor pro setkání s místními a rozhovor.  Počítáme také s procházkou dle možností účastníků. číst dál »

Opékání s hostem - Deborou Hurtovou

Přijměte pozvání na tradiční zakončení biblických hodin ve Svitavách - Opékání s hostem. Letošním hostem bude Debora Hurtová, farářka ze sousední České Třebové. Tématem bude "Život a práce českotřebovského sboru ve druhém roce působení nové farářky". číst dál »

Syndikovat obsah