Nově zvolené staršovstvo i farář

V červnu proběhla v našem sboru dvě sborová volební shromáždění.

Při prvním sborovém shromáždění byl na další období (září 2021 - srpen 2024) byl znovu zvolen kazatelem farář Filip Keller.

Při druhém pak proběhla volba staršovstva na následujících šest let (2021-2027). Členy staršovstva jsou: Josef Bodeček, Jaroslav Coufal, Pavlína Hnátová, Věra Konečná, Zdeňka Marková, Radka Renzová, Hynek Stříteský, David Šmída. Za náhradníky byli zvoleni Bára Žilková a Petr Carda z Radiměře.

Při ustavující schůzi staršovstva byla kurátorkou zvolena Věra Konečná a její náměstkyní Pavlína Hnátová.