Sederová večeře 2018

I o letošních Velikonocích se sejdeme ke společnému stolu. Na Zelený čtvrtek budeme slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil i Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově "poslední večeři". číst dál »

70 let evangelického sboru ve Svitavách

Srdečně zveme na sborový den - 4. března , při kterém si chceme s vděčností připomenout 70 let samostatného evangelického sboru ve Svitavách. Nechceme jen hledět zpět, ale také přemýšlet nad současností a budoucností. Přednášku na téma: Co je důležité na evangelickém sboru přednese Daniel Ženatý, synodní senior ČCE. Plánovaný program: 

 

  • 9:30 rytmické bohoslužby s večeří Páně, Daniel Ženatý, Filip Keller

Vánoční sborový dopis

V příloze naleznete vánoční sborový dopis s rozpisem bohoslužeb a setkání.

Osel - vánoční divadlo

Srdečně zveme na vánoční divadlo dětí a mládeže. Hrajeme v neděli 17. prosince v 9:30 s bohoslužebným úvodem, v 17:00 pro širší veřejnost.

 

Kdo je Boží posel?

Může to být osel,

můžu to být i já.

Můžeš to být ty i já,

může to být íá.

Adventní a vánoční bohoslužby

Přehled adventních a vánočních bohoslužeb a setkání:

17. prosince

 

3. adventní neděle

9:30

 Svitavy

Osel

 

 

dětské vánoční divadlo

17:00

 Svitavy

Osel

 

 

repríza divadla pro širší veřejnost

Setkávání bez bariér - záznam

Slavnostní otevření bezbariérové rampy očima svitavské televize:

Setkávání bez bariér - bohoslužby, beseda

Srdeně zveme na neděli 19. listopadu k setkání bez bariér. Program: číst dál »

Na jedné cestě

31. října uplyne 500 let ode dne, kdy německý katolický kněz Martin Luther uveřejnil (podle legendy přibil na vrata kostela) ve Wittenberku svých 95 tezí. V nich vyjádřil kritiku praxe tehdejší církve zejména ve věci prodávání odpustků. Teze psal jako podklad k akademické diskusi. Došlo ovšem k velkému názorovému rozkolu, který vyústil v Lutherovu exkomunikaci. Ta následně dala vzniknout reformnímu hnutí, ze kterého vzešly evangelické církve. Dlouhá léta se tak církve a křesťané v nich sobě vzdalovali a často nenacházeli společnou řeč. číst dál »

Velké lidu sčítání - záznam vánoční hry

Záznam vánočního divadla dětí a mládeže svitavského evangelického sboru je ke shlédnutí. Díky Fedrselům!

Z původní předlohy Michaely Svobodové z Jeseníku prošla hra různými úpravami i do svitavské verze.

Žehnání Nejsvětější Trojice v Ostrém Kameni

Společně s dalšími církvemi zveme k setkání u obnovené sochy Nejsvětější rojice v Ostrém Kameni - sobota 10. června v 15 hodin.

Na pěší cestu k místu Nejsvětější trojice u Ostrého Kamene se můžete vydat i společně s ostatními poutníky: 

  • 13:15 od sborového domu Českobratrské církve evangelické, Poličská 3
  • 14:15 od kapličky Cyrila a Metoděje v Ostrém Kameni.

Program: číst dál »

Syndikovat obsah