Přehled adventních a vánočních bohoslužeb 2016

Přehled adventních a vánočních, nedělních i svátečních bohoslužeb ve Svitavách a v Radiměři. 

4. prosince   2. adventní neděle
9:30 Svitavy bohoslužby s večeří Páně
11. prosince   3. adventní neděle
8:00 Radiměř bohoslužby (Kamil Vystavěl)
9:30 Svitavy bohoslužby (Kamil Vystavěl)
18. prosince   4. adventní neděle
9:30 Svitavy Velké lidu sčítání
    dětské vánoční divadlo
17:00 Svitavy Velké lidu sčítání
    repríza divadla pro širší veřejnost
24. prosince   Štědrý den
14:00 Radiměř štědrovečerní bohoslužby
    s vánočním pásmem a písněmi dětí
25. prosince   Boží hod vánoční
9:30 Svitavy bohoslužby s večeří Páně
    zpívá Rakos
26. prosince   Štěpána mučedníka
9:30 Radiměř bohoslužby s večeří Páně
    zpívá Rakos
31. prosince   Silvestr
17:30 Svitavy Silvestrovské bohoslužby a posezení
    v modlitebně v kruhu
1. ledna   Nový rok
8:00 Radiměř bohoslužby s večeří Páně
9:30 Svitavy bohoslužby s večeří Páně