Sederová večeře 2015

Na Zelený čtvrtek budeme letos opět slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Odtud vychází ustavovení svátosti večeře Páně.

Sederová slavnost, kterou budeme slavit nabízí mimo jiné hlubší pochopení pozadí vzniku večeře Páně. Porozumění tomu, proč a jak se slavil hod beránka pomáhá porozumět ve větší hloubce a šířce tomu, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané vyznávají Ježíše Krista jako Beránka obětovaného za hříchy světa.

Budeme nejen mluvit o tom, jak a proč se slavila, ale skutečně slavit. Bude příležitost ochutnávat co se jedno a pilo (třeba karpas nebo charostet nebo macesy - nekvašené chleby) Jíst budeme také velikonočního beránka. Při tom všem budeme poslouchat zvěst o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží záchraně, kterou přinesl Boží beránek Ježíš Kristus.

Večeři budeme slavit na Zelený čtvrtek 2. dubna od 17:30 ve sborovém domě na Poličské 3. Přijďte dříve, abychom v 17:30 mohli se slavností začít.

Slavnost připravujeme stejně jako v minulých letech společně se členy Církve bratrské, zvány jsou i děti, omezení účasti je toliko kapacitní.

Proto se prosíme přihlašujte co nejdříve buď na seznam ve sborovém domě, nebo vyplněním internetové přihlášky ZDE, nejpozději do 26. března. Příspěvek na pokrytí nákladů bude činit 100 Kč na dospělého, 50 kč na dítě.