Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme na ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Jako na stovkách jiných míst se setkáme také ve Svitavách.

čtvrtek 15. ledna v 17:00 
v kapli v Domově na rozcestí, nám. T.G.M. 33

 

středa 21. ledna v 17:30 – modlitebna ČCE, Poličská 3
na tyto jsou zvány i rodiny s dětmi

 

po bohoslužbách: pozvání ke společnému rozhovoru při malém občerstvení

 

Jednotícím tématem letošního týdne modliteb je Ježíšovo slovo k samařské ženě: „Dej mi napít!“ (Jan 4,7). „Ježíšovo setkání se samařskou ženou nás zve, abychom okusili vodu z jiné studny a nabídli přitom také trochu z té vlastní. V rozmanitosti se všichni navzájem obohacujeme. Týden modliteb za jednotu křesťanů je výsadní příležitostí k modlitbě, setkání a dialogu. Je to doba, kdy můžeme odhalit bohatství a hodnoty přítomné ve druhém, od nás se odlišujícím člověku a prosit Boha o dar jednoty.“ píší autoři letošních materiálů. 

Ve čtvrtek 15. ledna promluvím na téma jednoty v Kristu nový litomyšlský kazatel Církve Bratrské Daniel Kvasnička. Ve středu 21. ledna poslouží slovem Mojmír Kříž z Pravoslavné církve na téma svědectví v souvislosti se slovy z příběhu: Mnozí uvěřili pro svědectví té ženy.“ J 4,39

Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“

 

Srdečně zvou křesťanské církve ve Svitavách

(Římskokatolická církev, Evangelická církev, Církev bratrská, Církev adventisů sedmého dne, Pravoslavná církev)

PřílohaVelikost
pozvanka_tmzjk_2015.pdf35.1 KB