Opékání s hosty - Ondřej a Debora Rumlovi

Srdečně zveme na podvečerní setkání s hosty. Ve středu 4. června od 17 hodin. Hosty budou manželé Ondřej a Debora Rumlovi z Rovečného. Při dobrém počasí u ohně na farské zahradě, při horším počasí ve sborovém domě ve Svitavách. Společný rozhovor začne v 17:30

Jedná se o tradiční červnové setkání v rámci závěru setkávání k biblickým hodinám. Záměrem je přiležitost rozhovoru s hosty i neformální posezení ideálně u ohně. S rodiči jsou zvány i děti, které mohou využít hřiště a velkou zahradu.

Ondřej Ruml je farářem v Rovečném, odkud mimo jiné přišlo po válce několik rodin, které pak byly součástí vznikajícího evangelického sboru ve Svitavách. Debora Rumlová je farářkou v Daňkovicích, tč. na rodičovské dovolené.