Pýcha předchází pád

Pýcha bude tématem setkání třicátníků v pátek 1.března. Sejdeme se od 8 hodin večer ve sborovém domě ve Svitavách (Poličská 3).

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými. (Přísloví 16,18-19)

Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. (Dt 8,17n)

Pýcha, sebevědomí, cílevědomost, ctižádost - kde jsme a kde bychom chtěli být?