třicátníci

Vyprávění z cest po Indii

V sobotu 3. prosince bude Magda Sodomková v rámci setkání "třicátníků" vyprávět o své cestě po Indii. Vyprávění doprovodí promítáním fotek. Zváni jsou tentokrát nejen "-cátníci", ale i "-sátníci", kdokoli, kdo má zájem. Setkání začíná ve 20 hodin v modlitebně ČCE, Poličská 3. 

Postní setkání třicátníků

Únorové setkání třicátníků - čtvrtek 26. února od 20 hodin na faře - vychází do postního období. Půst bude také tématem rozhovoru. Co? K čemu? Proč? Jak?. Přijměte pozvání.

Setkání třicátníku - 30. května ve Svitavách

Květnové setkání třicátniků bude v pátek 30. května ve sborovém domě ve Svitavách. Scházíme se od 20 hodin, program začne ve 20:30. Hovořit budeme na téma: Jak jsme k víře přišli?

Vánoční setkání třícátníků

K (před)vánočnímu setkání "třicátníků" jsme zváni na středu 18. prosince, tentokrát ke Šmídům, Fibichova 4, Svitavy.

...aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí..

Citát z Lukášova evangelia (21,34) ilustruje téma dubnového setkání třicátníků: Nestřídmost. Přijměte pozvání na svitavskou faru na středu 10.dubna od 8 hodin večer

Obžerství (jak se této neřesti, která je řazena mezi sedm smrtelných hříchů říká) bývá spojováno pochopitelně s jídlem. Nestřídmost a její opak - střídmost - nabízí širší chápání. Jinými slovy nehodlovat přehnaně jídlu ještě neznamený být střídmý. Co všechno nás může lákat tak, že se tím necháme uhranout k nadměrnému užívání? 

Pýcha předchází pád

Pýcha bude tématem setkání třicátníků v pátek 1.března. Sejdeme se od 8 hodin večer ve sborovém domě ve Svitavách (Poličská 3).

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými. (Přísloví 16,18-19)

Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. (Dt 8,17n)

Pýcha, sebevědomí, cílevědomost, ctižádost - kde jsme a kde bychom chtěli být?

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

Přijměte pozvání k lednovému setkání "třicátníků". V úterý 22. ledna od 8 hodin večer ve sborovém domě (Poličská 3).

Tématem, nad kterým jsme zváni přemýšlet je hněv. K tomu několik podnětů: číst dál »

Závist bude tématem říjnových třicátníků

Přijměte pozvání k setkání "cátníků" - v pondělí 29.října od 8 hodin ve sborovém domě ve Svitavách

Na minulém setkání jsme zápasili s leností, tentorkát se utkáme se závistí. Pár podnětů k promýšlení níže.

Genesis 3, 4-6 (v překladu Efraima Sidona): číst dál »

První podzimní setkání "třicátníků"

K prvnímu podzimnímu setkání "třicátníků" (v praxi 20-30-40cátníků) se sejdeme ve středu 26. září od 8 hodin večer na faře ve Svitavách. Přijměte srdečné pozvání.

Opékání s hostem - Deborou Hurtovou

Přijměte pozvání na tradiční zakončení biblických hodin ve Svitavách - Opékání s hostem. Letošním hostem bude Debora Hurtová, farářka ze sousední České Třebové. Tématem bude "Život a práce českotřebovského sboru ve druhém roce působení nové farářky". číst dál »

Syndikovat obsah