Josef Valenta (1931-2020)

Třináctého března 2020 zemřel ve věku 89 let někdejší svitavský farář Josef Valenta. Působil v Ústí nad Labem - Trmicích, v Králíkách pod Sněžníkem, v Bučině a právě ve Sitavách, kde žil s rodinou od roku 1972. Jako farář zde působil do roku 1998, kdy odešel do důchodu. Poté ještě na částečný úvazek sloužil od září 2007 do srpna 2009. Ve Svitavách žil s manželkou Alenou, která odešla z této časnosti dva měsíce před manželem, až do své smrti.

Srdečně zveme na vzpomínkové bohoslužebné shromáždění, které se bude konat v sobotu 13. června od 14 hodin v modlitebně (Poličská 3).

Záznam společných bohoslužeb se St.John's New Barnet

V neděli 26.dubna jsme původně měli být se skupinou asi 25 lidí z se svitavského sboru na bohoslužbách ve sboru St.John's New Barnet v rámci partnerské návštěvy. Doba koronavirová našemu setkání zabránila. Tedy ne docela. Společné bohoslužby jsme si díky technice nenechali ujít. Spojili jsme se virtuálně a bylo to výjimečný zážitek. Záznam společné bohoslužby je níže. Textové podklady jsou zde.

 

Bohoslužby v neděli 3. května

V neděli 3. května se budou konat za stanovených podmínek bohoslužby v 8 hodin v Radiměři, v 9:30 ve Svitavách. Prosíme, abyste při vstupu do modliteben použili připravenou desinfekci rukou. Je třeba mít roušky (vyjma okamžiku přijímání večeře Páně) a dodržovat rozestupy, vyjma členů domácnosti. Pro bližší organizační informace kontaktujte faráře nebo kurátorku.

Příprava pro domácí bohoslužby na neděli 27.dubna

V neděli 27. dubna se měla skupina členů a přátel našeho sboru v rámci partnerské návštěvy účastnit bohoslužeb ve sboru St.John‘s New Barnet. Měla, ale nemohla. Moderní technika ovšem umožňuje alespoň virtuální propojení. V příloze naleznete texty, které ve své většině budou při společných bohoslužbách využity. Text lze ovšem také využít k samostatné domácí bohoslužbě. 

Domácí bohoslužby na neděli 19. dubna

Podklad pro domácí bohoslužbu na neděli 19. dubna je v odkazech níže.

Velikonoce 2020

Máme před sebou velikonoční svátky, které se výrazně liší od jakýchkoli předešlých, které jsme zažili. Zde je pozvání, jak je prožít. Odděleně, a přece společně.

Slovo na doma

Omezení v shromažďování, nikoli v modlitbě

Také v našem sboru jsme vyslyšeli doporučení synodní rady upustit od konání společných nedělních bohoslužeb souvislosti s aktuální situací v zemi i ve světě.

Nemůžeme se ve větším počtu sejít. Přesto se můžeme modlit, zpívat, hledat inspiraci v biblickém svědectví. Naše předky ve víře v různých tísních často držely domácí rodinné pobožnosti. Duch Boží se neomezuje na prostor ani na počet, klepe na dveře našich srdcí a čeká, kde mu otevřou. číst dál »

Jarní dopis a zpráva o životě sboru za rok 2019

V příloze naleznete jarní dopis se zprávou o životě sboru za minulý rok.

Dopis je třeba číst s vědomím, že vznikal v době před vyhlášenými vládními opatřeními. Jsou v něm tedy i pozvání na akce, které se konat nebudou. O tom budeme informovat prostřednictvím těchto stránek a e-mailem.

Zpráva o životě sboru, včetně zprávy o hospodaření, je podkladem pro sborové shromáždění. Termín sborového shromáždění budeme hledat nový.

Sederová večeře 2020

I letos budeme na Zelený čtvrtek slavit sederovou večeři. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil i Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově "poslední večeři". Při ní Ježíš vyzval své učedníky aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. číst dál »

Syndikovat obsah