Vysílání Českobratrské Celevize 3 - Události na Štědrý den

Letos nebylo možné připravovat vánoční divadlo na živo. Našla se ovšem alternativa: