charitativní činnost

Postní sbírka Diakonie ČCE

V postním odbdobí - až do Velikonoční neděle - se připojujeme k postní sbírce Diakonie ČCE. Více informací (modlitby, zamyšlení, fotografie) zde: http://www.postnisbirka.diakonie.cz/info.htm. Chcete-li přispět prostřednictvím našeho sboru, můžete tak učinit každou neděli do pokladničky nebo na sborový účet 2600272471/2010, s.s.: 7

Syndikovat obsah