Věřejná sbírka na stavbu domova pro seniory

Číslo účtu: 2001724325 / 2010 (FIO banka)


V dubnu 2018 staršovstvo svitavského sboru jednomyslně přijalo výzvu napřít úsilí k založení střediska Diakonie ČCE při svitavském sboru, konkrétně nějakou podobu zařízení pro seniory. Od té doby proběhlo spoustu jednání, návštěv podobných zařízení u nás i v zahraničí, přemýšlení o možných formách služby, obcházení pozemků a objektů k případné přestavbě.

Aktuálně (prosinec 2019) jsme ve stadiu, kdy máme domluvený pozemek v obci Vendolí, připomínkovým řízením prochází první architektonický návrh Domova pro seniory s kapacitou 20 klientů (dvě domácnosti po 10 klientech). Investorem bude Diakonie ČCE, výhledově se počítá se založením prvního střediska Diakonie ČCE v Pardubickém kraj (posledním, kde Diakonie ČCE nepůsobí). Brzy po novém roce bude architekt zpracovávat připomínky k architektonické studii a budeme moci informovat více.

Je velmi povzbudivé, že mnozí se už nějaký čas ptají, zda mohou iniciativu svitavského sboru finančně podpořit. Před týdnem jsme obdrželi od krajského úřadu osvědčení ke konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude určen právě na naplnění cíle - stavby Domova pro seniory.

Je to stále ještě běh na dlouhou trať. Předběžné odhady nákladů stavby se pohybují okolo 50 mil. korun. Jistě se neobejdeme bez zdrojů z veřejných prostředků určených pro tyto účely. Nemalou část budeme muset doplnit z prostředků, které sami za pomoci dárců nashromáždíme. Právě k tomu je veřejná sbírka určena. Budeme vděčni za každý, byť jen drobný, jednorázový i pravidelný.

PřílohaVelikost
Osvědčení - Veřejná sbírka479.62 KB