Rozpis NŠ 15-16 včetně dalších odkazů

Přímé odkazy na vybrané věci související s letošní přípravkou (katechetickou příručkou pro učitele NŠ) na webu http://katecheze.evangnet.cz: