Příběh protestantského hřbitova ve Svitavách

Protestatnský hřbitov ve Svitavách upadl téměř v zapomění. Až v minulém roce se díky svitavským historikům pod vedením p.uč. Milana Štrycha podařilo nejen zjistit mnohé informace, ale hlavně protestanstký hřbitov rekonstruovat. V rámci Vzpomínkové akce v sobotu 5. září bude nově zrekonstruovaný protestantský hřbitov slavnostně otevřen.

 

Historický program věnovaný událostem roku 1866

18:30 – pochod armád a kavalérie od ZŠ Felberova ulicí Svitavskou na dolní část náměstí a na hřbitov

19:00 – vzpomínka na padlé u hromadného hrobu 180 pruských vojáků

19:15 – slavnostní otevření nově zrekonstruovaného protestantského hřbitova a svěcení nového pomníku obětem války roku 1866 

 

Níže přebíráme se svolením redakce stejnojmenný článek (Příběh protestantského hřbitova ve Svitavách) svitavského historika Milana Štrycha otištěného v zářijovém čísle měsíčníku Naše Město

 


Známe z něj vlastně jenom zlomky. Ale kde se protestantský hřbitov ve Svitavách nachází? Vydáte-li se hřbitovní uličkou a vstoupíte hlavní branou na svitavský hřbitov proti starobylé fasádě kostela sv. Jiljí, uvidíte vpravo zchátralou stavbu kostnice. Vedle ní za kamenným portálkem s mřížovou brankou se nachází nevelký, nepravidelný lichoběžníkový prostor zarostlý už přes půl století náletovými dřevinami. Kdysi byl obehnán ze všech stran zdí, ale zeď vpravo nad svahem se postupně sesula a pod ní vznikla zahrada.    

Změnu nastartovaly dvě souběžné události. V červenci roku 2014 došlo k pokusu o sešikmení svahu nad sesutou zdí, při němž se objevila narušená krajní řada hrobů s náhrobky trčícími do volného prostoru. Zároveň se Muzejnímu historickému klubu Záviš podařilo objevit ve svitavské matrice zesnulých, že na protestantském hřbitově ve Svitavách bylo v průběhu událostí roku 1866 souvisejících s prusko-rakouskou válkou pohřbeno šest vojáků pruské armády.

Aby mohla svitavská městská rada rozhodnout o pietní úpravě tohoto místa, bylo třeba potvrdit existenci protestantského hřbitova za kostnicí, o které existovalo nejasné povědomí. Nejdříve se podařilo nalézt tři pamětníky, kteří se ještě účastnili pohřbívání v těchto místech. Následovala brigáda Muzejního historického klubu Záviš slavnostně zahájená evangelickým farářem P. Kellerem za účasti dcery prvního českého protestantského kazatele ve Svitavách, při které byla odkryta část poškozených náhrobků. Jedna z dochovaných hřbitovních knih obsahovala část nadepsanou Alter evangelischer s českým překladem Starý evangelický oddíl hřbitova. Popisovala 36 hrobových míst, které se podařily ztotožnit s nápisy na náhrobcích. Zachycuje však jen pohřby od roku 1898 do roku 1962 (Pohřeb z roku 1962 je uveden s otazníkem.), druhým nejstarším by byl pohřeb z března roku 1947. V pohnutém roce 1866 byly Svitavy opakovaně zasaženy průchody vojsk, v okolí došlo ke střetnutí armád, město navštívil pruský panovník a další legendární osobnosti jako pruský kancléř Bismarck a rakouský polní zbrojmistr Ludvík rytíř Benedek. Méně známou kapitolou je smutná skutečnost cholerové epidemie, kterou nám odkrývá svitavská matrika zemřelých uložená v Státním oblastním archívu v Zámrsku. Z historických pramenů víme, že ve městě bylo pohřbeno na 180-190 vojáků (v tuto chvíli jich 80 známe jmenovitě), kromě nich i 131 civilních osob zemřelých na choleru. Připočteme-li případy tyfu, jde zhruba o 150 civilistů. Donedávna panovala domněnka, že existuje jen jedno místo pohřbívání vojáků - šachta, jejíž označení obnovil Muzejní historický klub Záviš v roce 2007. Dnes víme, že první pruský voják, zemřelý ve Svitavách na choleru 10. 7. 1866, Thomas Sadowski z královského pěšího pluku č. 44, byl 12. 7. pohřben právě na tomto protestantském hřbitově spolu se svobodníkem Fridrichem Schillmanem ze stejného pluku, který zemřel o den později. 12. 7. zároveň umírá první katolík, granátník Xaver Drigalsky z královského pěšího pluku č. 4, zřejmě první pohřbený v hromadném hrobě v katolické části hřbitova. Na protestantském hřbitově pak byli postupně uloženi ještě kyrysník Jons Schmidt, dělostřelec Heinrich Mok, granátník Heinrich Lachmann a Gustav Kunitz z královského pěšího pluku č. 67, zemřelý 14. a pohřbený na protestantském hřbitově 16. října, je zároveň posledním vojákem ve Svitavách pohřbeným. 5. září v předvečer svitavské pouti uctí historická jednotka slavnostní salvou památku těchto šesti pohřbených vojáků, ale zároveň i všech zemřelých v důsledku válečných událostí 1866 na znovuobnoveném svitavském protestantském hřbitově za účasti členů Komitétu pro udržování památek z války 1866. Svitavům se tak vrátí část posvátného prostoru, kde jsou uloženi jejich předkové, kde nás může oslovit zlomek dějin tohoto města. Přijďte se podívat. Podrobnosti najdete v kalendáři akcí.  

Milan Štrych