Rozpis služeb od 11. května do 22. června 2014

 

 

Datum hodina Místo Kazatel Varhany Služba Poznámka
11.5. 9.30 Svitavy f. Najbrt Sládková/kytary etc. Šmída Sborový den
18. 5. 8.00 Radiměř f. Keller Carda ----  
18.5. 9.30 Svitavy f. Keller Sládková Šmída  
25.5. 8.00 Radiměř f. Keller Carda ----  
25.5. 9.30 Svitavy f. Keller Sládková Marková  
17.30
Nanebevstoupení Páně
Svitavy f. Keller Carda    
1.6. 9.30 Svitavy
VP
f. Keller Sládková   Konfirmace
8. 6. 8.00
Neděle svatodušní
Radiměř
VP
f. Keller Carda ----  
8. 6. 9.30
Neděle svatodušní
Svitavy
VP
f. Keller Sládková    
15.6. 9.30 Svitavy f. Keller      
22. 6. 8.00 Radiměř  f. Jan Keller Carda ----  
22. 6. 9.30 Svitavy  f. Jan Keller Sládková  Z.Marková