Rozpis služeb od 15. září do 13. října 2013

 

Datum hodina Místo Kazatel Varhany Služba Čtení Poznámka
15. 9. 9.30 Svitavy f. Keller Sládková Rousek    
22. 9. 8.00 Radiměř f. Keller Carda ---    
22.9. 9.30 Svitavy f. Keller Sládková Šmída    
29. 9. 9.30 Svitavy f. Keller Šmída A.Kotoučková    
6. 10. 9.30 Svitavy
VP
f.  Carda B.Žilková   Posezení při kávě
13. 10. 8.00
Neděle díkčinění
Radiměř
VP
f. Keller Carda ---    
13.10. 9.30
Neděle díkčinění
Svitavy
VP
f. Keller Sládková    Pavlína Hnátová