Rozpis úloh pro nedělní školu 2012/13

datum     úl. č. NÁZEV Skutky
2.9. 13. neděle po Trojici        
9.9. 14. neděle po Trojici        
16.9. 15. neděle po Trojici Pavlína 1. Evangelium se vydává do světa 1,1 - 14
  2. Nejdřív svědkové příběhu 1,15 - 26    
23.9. 16. neděle po Trojici Květa 3. Letniční kázání 2,1 - 41
30.9. 17. neděle po Trojici Jana 4. Když pracuje jméno 3,1 - 16, 4,1 - 22
7.10. 18. neděle po Trojici Květa 5. Byli spolu, žili spolu 2,41 - 47; /4,23 - 37/
19. neděle po Trojici 6. Ve všem společně 4,23 - 37 + 5,1 - 16    
14.10.   Bára 7. Zastavit kázání 5,17 - 42
21.10. 20. neděle po Trojici     Sborový výlet  
28.10. 21. neděle po Trojici Jana 8. Přes diakonii k dalšímu zvěstování 6,1 - 7
4.11. 22. neděle po Trojici Pavlína 9. Komu se teď otvírají nebesa 6,8 - 7,2a. 48 - 60
11.11. 23. neděle po Trojici Bára 10. Jak si vedlo evangelium v Samaří 8,1 - 25
18.11. předposlední neděle v církevním roce Květa 11. Na cestě do Gazy 8,26 - 40
25.11. Poslední neděle v církevním roce Jana 12. Vzkříšený Pán povolává Saula 9,1 - 31
2.12. 1. neděle adventní Květa 13. Petr naveden ke křtu pohana 10,1 - 48 + 11,1 - 18
9.12. 2. neděle adventní Bára V 1 Čím začíná naděje (Zjevení Janovo) Zj 2 - 3
16.12. 3. neděle adventní Pavlína V 2 Marie má dítě Lk 1-2
23.12. 4. neděle adventní     vánoční divadlo  
30.12. Neděle po Vánocích Květa 14. Petr velikonočně vysvobozen 12,1 - 24