Rozpis služeb od 29. dubna do 3. června 2012

Datum hodina

Místo

Kazatel

Varhany

Služba

Poznámka

Úklid

29. 4. 9.30

Svitavy

 

f. Keller

Sládková

Kotoučková

 

6. 5. 9.30

 

Svitavy

VP

f.

Jakub Keller

Sládková

Carda

Rozhovor při kávě

13. 5. 8.00

Radiměř

f. Keller

Janákovi

 

 

 

13. 5. 9.30

 

Svitavy

f. Keller

Carda

Rousek

 

17. 5. 17.30

Nanebevstoupení

Svitavy

 

f. Keller

Carda

 

 

20. 5. 9.30

Svitavy

f. Keller

 

Sládková

Kotoučková

Host z Anglie –

rozhovor

27.5. 8.00

Neděle svatodušní

Radiměř

VP

f. Pavel

Pokorný

??

 

 

27.5. 9.30

Neděle svatodušní

Svitavy

VP

f. Pavel

Pokorný

Šmída

 

Carda

 

3. 6. 9.30

Svitavy

VP

f. Keller

Carda

 

 

Rozhovor při kávě