Sjezd mládeže ve Svitavách

V září 2010 se ve Svitavách konal Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Každoroční největší setkání pořádané evangelickou církví slavilo 20. výročí tradice obnovené po roce 1989. Do Svitav přijelo na 500 mladých lidí různého vyznání z celé republiky. Ohlédnutí nabízí místní svitavská televize.