Porada zástupců mládeže ze seniorátů

22. — 24. 3. 2019 Olomouc (farní sbor, Blahoslavova 916/1)
Letošní porada mládeže bude volební. Proto prosíme všechny SOMy, aby se zamyslely, kdo z řad mládeže bude kandidovat do Celocírkevního odboru mládeže (COM) a vyslaly své delegáty. Součástí programu bude také volba zástupců na Synod. POZOR: Hlaste sebe a své delegáty do 15.3. 2019.
evangnet / web